Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezinnen

Bernd Van Belle

Klinisch psycholoog
Opleiding: psychoanalytische psychotherapie
Doelgroep: kinderen en jongeren (vanaf 13 jaar)
Courante werkmethode: individuele gesprekstherapie op basis van psychoanalytische psychotherapie.
Contact: 0478/73.23.73


Erkenningsnummer: 891116716
 

Ewa Pieters

Klinisch psychologe
Opleiding: Relatie-, gezins- en systeemtherapie i.o.
Doelgroep: kinderen en jongeren (vanaf 12 jaar) 
Courante werkmethode: Relatie-, gezins- en systeemtherapie
Contact: 0456/21.01.75


Erkenningsnummer: 912116584
 

 
Hoe verloopt therapie?

Aanmelding: Je kan je bij Dianthus aanmelden op eigen initiatief, maar ook na doorverwijzing door de huisarts of een andere hulpverlener. Dit kan telefonisch of via het aanmeldingsformulier op deze website.

Eerste gesprek: Na de aanmelding worden jullie uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek. Hierin zullen we samen met jullie de klacht(en) grondig bekijken en de volgende stappen bespreken. Soms kan het belangrijk zijn eerst een uitgebreider onderzoek te doen naar de klachten. We bespreken samen met jullie wat dit onderzoek inhoudt en wat jullie ervan kunnen verwachten. 

Overleg: Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten kan het nodig zijn dat we een overleg aanvragen met andere betrokkenen: de huisarts, vorige hulpverleners, de school en/of het clb,… Dit gebeurt nooit zonder dat we dit eerst met jullie bespreken en enkel indien dit de therapie ten goede komt.  

Samenwerking: Het is voor ons belangrijk dat jullie zich goed voelen bij de therapie die aangeboden wordt en de stappen die gezet worden. Wanneer de samenwerking op een bepaald moment in het gedrang komt, willen we graag met jullie kijken hoe dit komt en wat we hierin kunnen doen.