Welkom bij Dianthus

Dianthus is...

... een groepspraktijk voor psychotherapie, gevestigd in Waasmunster bij Sint-Niklaas (tussen Gent en Antwerpen).
... de wetenschappelijke plantennaam voor een anjer, symbool voor hoe psychotherapie kan zijn: kwetsbaar en tegelijk krachtig en mooi.


Ons team

Ons team bestaat uit gediplomeerde psychotherapeuten die vanuit verschillende invalshoeken oplossingen zoeken voor de meest uiteenlopende psychische en relationele moeilijkheden. Waar je ook mee worstelt, we bekijken samen met jou wie van onze therapeuten het meest geschikt is om met jou verder op weg te gaan.

Onze groepspraktijk heeft bovendien als voordeel dat we op regelmatige basis beroep kunnen doen op elkaars expertise via intervisies en onderling overleg.

Waarvoor kan je bij onze groepspraktijk terecht?

In de loop der jaren bouwden we ervaring op m.b.t. de meest uiteenlopende klachten. Je kan beroep doen op onze psychotherapeuten voor alle klachten die kinderen en jongeren, koppels, gezinnen of volwassenen kunnen ervaren.

Wij zijn geschoolde (gespreks)therapeuten, maar geen dokters of psychiaters. Dit betekent dat wij geen medicatie kunnen voorschrijven. Vanzelfsprekend verwijzen we je wel door naar een voor jou geschikte arts als dat jou verder zou helpen.

 

Nieuwtjes

15/03/2020

Beste cliënten,

Naar aanleiding van de voorzorgsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, hanteren we bij Dianthus graag onderstaande maatregelen. Gelieve hier rekening mee te houden tot minstens 3 april.

  • Blijf thuis als je hoest, je grieperig voelt en/of koorts hebt of als je onmiddellijk in contact bent geweest met iemand die het coronavirus of hetzelfde klachtenbeeld heeft, ook als je je niet ziek voelt. Licht tijdig jouw psychotherapeut hiervan in en annuleer de geplande sessie (bij voorkeur één werkdag op voorhand).
  • Was regelmatig jouw handen met water en zeep. Ook in de praktijk heb je hiertoe de mogelijkheid.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg.
  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  • Respecteer het startuur van jouw sessie. Hierdoor moet je niet te lang in de wachtzaal wachten.
  • Indien je toch moet wachten in de wachtzaal, probeer dan voldoende afstand te houden van elkaar. Ook de therapeut zal zich hieraan houden.

Wij verzoeken jullie vriendelijk deze maatregelen strikt na te leven om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.
 
Indien je nog bijkomende vragen hebt over het Coronavirus verwijzen we graag door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/
 

Vriendelijk groeten,
het Dianthus-team.


19/12/2019

Beste cliënten,

ik ben Ewa Pieters, criminologe en klinisch psychologe van opleiding. Momenteel ben ik mijn kennis nog aan het verruimen in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie. Ik geloof in en werk graag vanuit de kracht en mogelijkheden van ieder als persoon. Ik werk met kinderen/jongeren en hun gezin, evenals met volwassenen en koppels.
Ik ga met veel enthousiasme aan de slag in januari 2020!


09/12/2019

Beste cliënten,

Ik ben Bo Vermeeren, klinisch psycholoog en volg momenteel een permanente vorming in relatie-, gezins- en systeemtherapie. Ik werk met (jong)volwassenen en koppels vanuit een contextuele, verbindende manier. 
Ik start in Dianthus op 16/12/2019.